Slik spiller du Texas Holdem

Her lærer du hvordan du spiller Texas holdem, et populært pokerspill.

Texas hold’em er det mest populære pokerspillet på internett. Også i offline poker er texas holdem populært. No-limit versjonen av spillet er hovedattraksjonen for store pokerturneringer som World Series of Poker og European Poker Tour.

Mest vanlig er det at 2 til 10 spillere deltar i et texas holdem spill, selv om begrensningen først er ved 22 spillere. I den senere tid har man sett at spillet har tatt to retninger; den tradisjonelle varianten og online spilling som faktisk krever to nesten vidt forskjellige taktikker.

Slik spiller du Texas Holdem

Spillet starter med at en person deler ut 2 kort til hver spiller (dealeren som gjør dette). Ett kort deles ut av gangen. Disse to kortene er de eneste private kortene spillerne får delt ut i løpet av omgangen. Disse kalles hole cards eller pocket cards (ofte omtalt som pockets).

Spilleren til venstre for dealer legger ut lilleblind, spilleren til venstre for lilleblind legger ut storeblind. Spilleren til venstre for storeblind er den første som foretar seg noe. Han kan velge å syne storeblind, høyne eller kaste kortene sine. En eventuell høyning må minst være dobbel så stor som big blind. Slik fortsetter turen til venstre. Storeblind er den siste som foretar seg i denne runden.

Den som deler ut «svir av» ett kort. Så legger 3 kort opp på bordet, og dette kalles for «flop». Deretter følger en ny runde, men den første som foretar seg noe nå er spilleren til venstre for dealer. Dealer er da siste personen som foretar seg noe. Slik forblir det under resten av omgangen. Så «svir» den som deler ut nok et kort før han legger et kort til med siden opp (kalles turn, eller «fjerde gate»). En ny runde følger før, dealer nok en gang svir et kort og legger opp river eller fifth street som er det siste kortet. Deretter følger en ny runde, evt kommer showdown nå.

Hvis man spiller turnering, fortsetter man til en spiller sitter igjen som vinner med alle sjetongene. I cashgames eller ring-games som spilles i kasinoer, velger man selv når man avslutter eller etter en avtalt spilletid.

Det finnes 3 populære versjoner av Texas holdem:

  • Texas holdem no-limit
  • Holdem pot-limit
  • Holdem fixed-limit

Når man spiller limit-poker må bud være på samme størrelse som storeblind de to første rundene. I de to siste må budene være dobbelt så store som storeblind. No-limit som er den mest utbredt formen blant de store turneringene har ingen begrensninger på budene. I pot-limit kan man ikke satse mer enn det som allerede ligger på bordet.

Texas hold’em spilles etter vanlige pokerregler, se forøvrig vår artikkel om pokerhender dersom du ikke er kjent med verdiene på pokerhender.

Målet med spillet er å vinne potter, slik som det er i alle andre pokerspill. Potten vinnes enten ved en showdown, der man viser sine beste fem kort av de syv mulige eller ved at andre spiller kaster seg som følge av et bud som blir satt.

Ordliste for Texas Holdem

All in: Man satser alt man har av sjetonger på en gang. Dette kan man gjøre når som helst i løpet av spillets gang. Man kan kun vinne det man satser. Dvs at hvis person A sitter med 120 000 i sjetonger og person B sitter med 240 000 i sjetonger, kan A sitte igjen med 240 000 og B med 120 000 dersom A skulle vinne potten. Person A vil ikke ha noe igjen dersom B vinner potten.

Ante: Bettingen er tvungen, som hver spiller rundt bordet må sette før hver omgang. Summen er lik for alle spillerne.

Blinds: Krav om tvunget betting som de to spillerne til venstre for dealer må sette. Den første spilleren til venstre setter small eller liten blind, og nummer to til venstre setter big eller store blind. Disse satsene er avtalt på forhånd. Under en turnering øker disse etter en bestemt tidsintervall. Under såkalte cashgame eller ring game forblir disse de samme under hele spillets gang.

Bad beat: Kan oversettes med «Rått parti». Bad beat er når en spiller er underlegen i sin sjanse til å vinne, men likevel fortsetter å spille hånden. Dersom den underlegne spilleren er heldig og vinner trass i sitt dårlige spill er dette Bad beat.

Bankroll: Summen som en pokerspiller har å spille for.

Check: På norsk; pass, eller jekk. Betyr å ikke satse noe. Som regel signaliseres dette ved å dunke to ganger i bordet.

Check-raise: Betyr at man først checker før man høyner en annens innsats i samme runde.

Flop: De tre første felleskortene som deles. Følges av turn og deretter river.

Over the top – Gå over toppen: La oss forklare dette begrepet med et eksepel. Det kan gjøres på flere måter. En er hvis spiller 1 satser, så høyner spiller 2 summen, så høyner spiller 3 ytterligere og så går spiller 1 «over toppen» ved å høyne det budet igjen (ofte med mye), enten for å gjøre en dristig bløff eller fordi han sitter med en vinnerhånd.

Head’s up: Hvis det er bare to spillere som spiller mot hverandre kaller vi det for head’s up.

Kicker: «Kickeren» er det kortet som brukes til å skille hender som er noenlunde like. Hvis to spillere har hver sitt kongepar, så er sidekortet det som avgjør hvem av disse som vinner.

Kjøpe potten: Slang for en vågal type betting, når man tror noen sitter med en bedre hånd enn seg for å skremme vedkommende vekk fra potten.

Svikort: Kortet man tar av toppen før man deler, flop, turn og river.

Syne: Når du som spiller legger tilsvarende i potten som et bud for fortsatt å være med i omgangen. På engelsk kalles syne for «call».

The nuts: Den beste mulige hånd som kan kombineres med felleskortene.

Turn: Det fjerde kortet som blir lagt på bordet.

River: Det siste kortet som blir lagt på bordet , og er ofte det mest avgjørende.